Wybierz szczepienia zalecane


Szczepienia wysoko-skojarzone


Data rozpoczęcia szczepień


Dotychczasowe szczepienia


Format terminów szczepień


Wczytaj plik


Trwa ładowanie...

Pod patronatem:Proponowany kalendarz nie może stanowić wyłącznego kryterium ustalania terminów szczepień dla dziecka i jest jedynie jednym z możliwych rozwiązań. Wybór optymalnego harmonogramu szczepień jest także zależny od stosowanych preparatów szczepionek oraz indywidualnych wskazań i przeciwwskazań, dlatego zaleca się prowadzenie szczepień przede wszystkim w oparciu o charakterystykę produktu leczniczego oraz zalecenia lekarza.

Informacje o preparatach

Typ szczepionki: żywe bakterie gruźlicy

Chroni przed: gruźlica (głównie zapobiega ostrym, ogólnoustrojowym postaciom, m.in. gruźliczemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych)

Przeciwwskazania: dziecko zakażone HIV, noworodek matki chorej na gruźlicę, osoby z pierwotnymi niedoborami odporności, przeciwwskazania także do innych szczepień

Działania niepożądane: odczyny poszczepienne po podaniu szczepionek BCG są niebolesne i w większości przypadków ulegają samowyleczeniu.
Nieznaczne powiększenie regionalnych węzłów chłonnych właściwych dla miejsca szczepienia jest prawidłowym procesem związanym z powstaniem tzw. poszczepiennego zespołu pierwotnego.
Do niepożądanych odczynów po szczepieniu BCG należą: owrzodzenie (krosta) lub podskórny ropień, powiększenie węzłów chłonnych lub ich ropne zapalenie, uogólnione zakażenie prątkiem BCG występuje rzadko i prawie wyłącznie u osób z niedoborami immunologicznymi, zapalenie kości wywołane BCG, zmiany w innych narządach i tkankach (zapalenie ucha środkowego), ropień pozagardłowy, zmiany stawów, uszkodzenie układu moczowo-płciowego, zmiany węzłowe, krezki, wnęki, keloid, toczeń, rumień guzowaty

Dodatkowe informacje: w przypadku noworodków urodzonych przedwcześnie szczepienie przeciwko gruźlicy wykonuje się po osiągnięciu masy ciała powyżej 2000 g

Informacje o chorobie: gruźlica

Typ szczepionki: inaktywowana (oczyszczone białka wirusa HBV)

Chroni przed: wirusowe zapalenie wątroby typu B i jego powikłania (marskość wątroby, pierwotnego raka wątroby)

Przeciwwskazania: reakcja anafilaktyczna po wcześniejszym podaniu szczepionki, nadwrażliwość na składniki szczepionki, w tym na białka drożdży, ostra choroba o umiarkowanym lub ciężkim przebiegu z gorączką lub bez.

Działania niepożądane: przejściowy ból, stwardnienie w miejscu ukłucia, zaczerwienienie, niewielkie podwyższenie temperatury ciała
bardzo rzadko: trombocytopenia, powiększenie węzłów chłonnych, choroba posurowicza i objawy anafilaksji, zaburzenia ze strony układu nerwowego, obniżenie ciśnienia krwi, skurcz oskrzeli, wymioty, biegunka, nudności, podwyższenie enzymów wątrobowych.

Dodatkowe informacje: Dzieciom z masą urodzeniową mniejszą niż 2000 g powinno się stosować 4-dawkowy schemat szczepienia (0-1-2-12 miesięcy).

Informacje o chorobie: wirusowe zapalenie wątroby typu B

Typ szczepionki: nieżywa [toksoid błoniczy + szczepionka przeciw krztuścowi (bezkomórkowa) + szczepionka przeciw poliomyelitis (inaktywowana) + toksoid tężcowy]

Więcej informacji w zakładce DTP oraz IPV

Informacje o chorobach: błonica, tężec, krztusiec, polio

Typ szczepionki: nieżywa [toksoid błoniczy + szczepionka przeciw H. influenzae typ b + szczepionka przeciw krztuścowi (bezkomórkowa) + szczepionka przeciw poliomyelitis (inaktywowana) + toksoid tężcowy]

Więcej informacji w zakładce DTP, IPV oraz Hib

Informacje o chorobach: błonica, tężec, krztusiec, polio, Haemophilus influenzae typu B

Typ szczepionki: toksoid błoniczy + szczepionka przeciw H. influenzae typ b + szczepionka przeciw WZW B (rekombinowana) + szczepionka przeciw krztuścowi (bezkomórkowa) + szczepionka przeciw poliomyelitis (inaktywowana) + toksoid tężcowy

Więcej informacji w zakładce DTP, IPV, Hib oraz WZW B

Informacje o chorobach: błonica, tężec, krztusiec, polio, Haemophilus influenzae typu B, wirusowe zapalenie wątroby typu B

Typ szczepionki: szczepionka nieżywa; w Polsce dostępne są dwa rodzaje szczepionek w zależności od komponenty krztuścowej:
DTPw [toksoid błoniczy + szczepionka przeciw krztuścowi (całokomórkowa) + toksoid tężcowy]
DTPa [toksoid błoniczy + szczepionka przeciw krztuścowi (bezkomórkowa) + toksoid tężcowy]

Chroni przed: zachorowaniem na błonicę, tężec, krztusiec

Przeciwwskazania: ostra infekcja z gorączką, choroba przewlekła w okresie zaostrzenia, silna reakcja anafilaktyczna na poprzednią dawkę szczepionki, objawy mózgowe manifestujące się zaburzeniem świadomości i ogniskowymi objawami neurologicznymi bądź drgawki przebiegające z gorączką lub bez, występujące w ciągu 3 dni po poprzedniej dawce szczepionki, nieutulony ciągły płacz lub krzyk o wysokich tonach (krzyk mózgowy) trwający ≥ 3 godzin, który wystąpił w ciągu 48 godzin po poprzedniej dawce szczepionki.

Działania niepożądane: miejscowe odczyny poszczepienne (ból, zaczerwienienie, obrzęk w miejscu wkłucia) oraz ogólne (gorączka, brak łaknienia, senność, drażliwość). Ciężkie NOP (nieutulony płacz, zespół hipotoniczno-hiporeaktywny, drgawki gorączkowe, ciężkie reakcje alergiczne) występują rzadko i ustępują bez trwałych następstw. Do odczynów bardzo rzadkich, ostrych należą: reakcje anafilaktyczne, neurologiczne (1/10 000 dawek) oraz encefalopatie (0-10,5/1 000 000 dawek).

Dodatkowe informacje:
- obowiązkowe (bezpłatne) szczepienie przeciw tężcowi obejmuje dzieci i młodzież do ukończenia 19 r.ż.
- dzieciom urodzonym przed 37 tygodniem ciąży lub z masą urodzeniową ciała poniżej 2500 g należy podać szczepionkę bezkomórkową (DTaP)
- dzieciom z przeciwwskazaniami do szczepienia przeciw krztuścowi szczepionką pełnokomórkową należy podać szczepionkę bezkomórkową (DTaP)

Informacje o chorobach: błonica, tężec, krztusiec

Typ szczepionki: toksoid tężcowy, zmniejszone dawki toksoidu błoniczego oraz bezkomórkowych komponentów krztuśca (dawka przypominająca dla młodzieży i dorosłych)

Więcej informacji w zakładce DTP

Informacje o chorobach: błonica, tężec, krztusiec

Typ szczepionki: toksoid błoniczy + toksoid tężcowy (bez komponenty krztuścowej, stosowana u młodzieży i dorosłych)

Więcej informacji w zakładce DTP

Informacje o chorobach: błonica, tężec

Typ szczepionki: szczepionka nieżywa [toksoid błoniczy + szczepionka przeciw krztuścowi (bezkomórkowa) + szczepionka przeciw poliomyelitis (inaktywowana) + toksoid tężcowy]

Chroni przed: zakażeniami Hib zazwyczaj w postaci: zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia nagłośni, sepsy, zapalenia płuc, zapalenia szpiku kostnego, zapalenia stawów, ropowicy tkanki podskórnej, a także przed powikłaniami, tj.: głuchota, padaczka, zaburzenia chodu, obniżenie sprawności intelektualnej.

Przeciwwskazania: ostra faza chorób gorączkowych

Działania niepożądane: gorączka, gorsze samopoczucie, podrażnienie, ból w miejscu podania szczepionki (są rzadkie, zwykle ustępujące w ciągu 12 do 24 godzin)

Dodatkowe informacje:
- obowiązek szczepień przeciw Hib jest wymagany u dzieci do ukończenia 6 r.ż.
- szczepionka może być podawana jednocześnie z innymi szczepionkami (np. DTP, IPV, wzwB) lub w jednym wstrzyknięciu w postaci szczepionki skojarzonej (5 w 1 lub 6 w 1)

Informacje o chorobie: Haemophilus influenzae typu B

Typ szczepionki: inaktywowane (nieżywe) poliowirusy

Chroni przed: zapobiegają wywołaniu poliomyelitis (inaczej nagminne porażenie dziecięce lub choroba Heinego-Medina)

Przeciwwskazania: głównym przeciwwskazaniem jest wystąpienie reakcji nadwrażliwości po uprzednim szczepieniu

Działania niepożądane: rzadko (2-3 na 1 milion podanych dawek) odczyny miejscowe, tj.: lekkie zaczerwienienie, ból, stwardnienie lub obrzęk w miejscu wstrzyknięcia (ustępują zwykle po 1-2 dniach), u niektórych dzieci i dorosłych mogą wystąpić objawy nieswoiste tj.: bóle głowy, wymioty, biegunka.

Dodatkowe informacje: może być podawana razem z innymi szczepionkami w osobne miejsca lub w jednym wstrzyknięciu w postaci skojarzonej

Informacje o chorobie: polio

Typ szczepionki: dostępne są dwa rodzaje szczepionek przeciw pneumokokom: skoniugowane i polisacharydowe (oba nieżywe)

Chronią przed: inwazyjną chorobą pneumokokową (IChP), zapaleniem płuc oraz zapaleniem ucha środkowego wywoływanymi przez serotypy pneumokoków zawartych w danej szczepionce, a w przypadku zachorowania przed poważnymi powikłaniami, jak upośledzenie umysłowe, niedosłuch i głuchota, napady padaczkowe, trudności w koncentracji i nauce

Przeciwwskazania: bezwzględnym przeciwwskazaniem jest natychmiastowa reakcja anafilaktyczna po wcześniejszej dawce szczepionki, nadwrażliwość na którykolwiek ze składników szczepionki, ponadto: ostre zakażenie, choroba przebiegająca z gorączką, trombocytopenia, inne zaburzenia układu krzepnięcia

Działania niepożądane: najczęściej zaczerwienienie, obrzęk, wrażliwość na dotyk, ból w miejscu wstrzyknięcia, niekiedy obserwuje się gorączkę (>38°C), rozdrażnienie, niespokojny sen, obniżenie łaknienia, wymioty, biegunkę i wysypkę

Dodatkowe informacje:
- obowiązkowe (bezpłatne) szczepienia obejmują podanie dwóch dawek szczepienia podstawowego w 1-szym roku życia oraz dawki uzupełniającej w 2-gim roku życia (tzw. schemat 2+1).
- szczepienie dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży lub urodzone z masą ciała poniżej 2500 lub z określonych grup ryzyka obejmuje podanie 3 dawek szczepienia podstawowego w 1-szym roku życia oraz dawki uzupełniającej w 2-gim roku życia (tzw. schemat 3+1).
- schemat szczepienia jest uzależniony od wieku osoby, u której zaczynamy szczepienia, może obejmować 1-4 dawki.

Informacje o chorobie: pneumokoki

Typ szczepionki: żywe, atenuowane (osłabione) wirusy odry, świnki i różyczki

Chroni przed: zachorowaniem na odrę, świnkę i różyczkę, niebezpiecznymi powikłaniami i zakażeniom kobiet w ciąży (wyeliminując u dzieci zespół różyczki wrodzonej)

Przeciwwskazania: ciężka reakcja anafilaktyczna po poprzedniej dawce szczepionki, uczulenie na żelatynę, neomycynę, ciąża (kobiety powinny unikać zajścia w ciążę przez 1 miesiąc po szczepieniu), ostre zakażenie przebiegające z wysoką gorączką, choroby hematologiczne (białaczki, chłoniaki), niedobory odporności (w następstwie choroby lub leczenia wysokimi dawkami kortykosterydów), transfuzja krwi, osocza lub preparatów ludzkich immunoglobulin (szczepionka powinna być podana w określonym odstępie czasu, w zależności od powodu, zwykle jest to od 3 do 11 miesięcy)

Działania niepożądane: miejscowe (charakteryzują się łagodnym przebiegiem, utrzymują się 1-2 dni): zaczerwienienie, ból, obrzęk w miejscu podania szczepionki, krótkotrwałe uczucie palenia i/lub kłucia w miejscu podania szczepionki, ogólne: stan podgorączkowy, nietypowy płacz, wysypka, łagodne powiększenie węzłów chłonnych, obrzęk ślinianki przyusznej, bóle stawów, zapalenie stawów (po szczepieniu dolegliwości ze strony stawów są dużo łagodniejsze niż po naturalnym zakażeniu), bardzo rzadko (ustępują bez trwałych następstw): reakcje alergiczne (1 przypadek na około 200 000 – 1 000 000 dawek), drgawki gorączkowe, krwotoczne plamki na skórze (wybroczyny), łagodne zapalenie mózgu

Dodatkowe informacje: Od 1 stycznia 2019 roku drugą dawkę MMR należy podać w 6. roku życia dzieciom, które:
- urodziły się w 2014 r., są w 6. roku życia, ale w dniu kwalifikacji do szczepienia nie ukończyły jeszcze 6. roku życia (większość dzieci urodzonych w 2013 r.)
- dla dzieci starszych w 7., 8. i 9. roku życia, PSO na 2019 rok nie przewiduje szczepień wyrównawczych (podanie drugiej dawki szczepionki będzie sukcesywnie wyrównywane poprzez szczepienie w 10 roku życia)

Lekarze zalecają aby bez uzasadnionych przeciwwskazań nie odraczać terminu podania pierwszej dawki szczepionki przeciw odrze! Wyniki badań wskazują, że opóźnienie podania w czasie pierwszej dawki szczepionki przeciw odrze wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia drgawek gorączkowych po szczepieniu.

Informacje o chorobach: odra, świnka, różyczka,

Typ szczepionki: żywy, atenuowany (pozbawiony zjadliwości) szczep wirusa ospy wietrznej i półpaśca Chroni przed: zachorowaniem na ospę wietrzną lub znacznie łagodzi przebieg choroby, jeżeli zostanie wykonane w ciągu 3, a nawet do 5 dni po kontakcie z osobą chorą na ospę.

Przeciwwskazania: ostre i ciężkie choroby gorączkowe, odczyny anafilaktyczne po szczepieniu szczepionką przeciw ospie wietrznej lub innymi szczepionkami, obniżenie odporności humoralnej lub komórkowej, chłoniaki i inne nowotwory z zajęciem szpiku czy układu chłonnego, radioterapia (szczepienie może być wykonane 6 miesięcy po zakończeniu radioterapii), leczenie salicylanami (szczepienie może być wykonane po 6 tygodniach po zakończeniu leczenia- niebezpieczeństwo zespołu Rey`a), ciąża (kobieta powinna unikać zajścia w ciążę przez 1 miesiąc od szczepienia), nadwrażliwość na neomycynę.
Osób z obniżoną odpornością nie powinno się szczepić, jednak powinno się je chronić pośrednio poprzez szczepienie zdrowych osób, które nie chorowały, a pozostają z nimi w bliskim kontakcie!

Działania niepożądane: między 5 a 42 dniem od szczepienia możliwa grudkowo-pęcherzykowa wysypka w ilości od 1 do 500 zmian (wysypkę częściej stwierdza się u dzieci z obniżoną odpornością), gorączka, drgawki gorączkowe

Dodatkowe informacje: szczepienia przeciw ospie wietrznej są obowiązkowe (finansowane z budżetu Ministra Zdrowia) w określonych grupach ryzyka do 12 roku życia lub u dzieci przebywających w żłobkach lub klubach dziecięcych

Informacje o chorobie: ospa wietrzna

Typ szczepionki: dostępne są dwa rodzaje szczepionek przeciw meningokom: skoniugowane i polisacharydowe (oba nieżywe). Ponadto na rynku dostępne są preparaty: monowalentne (serotyp C), dwuwalentne (serotypy A i C), czterowalentne (serotypy A, C, W135, Y)

Chronią przed: inwazyjną chorobą meningokokową (IChM) i jej powikłaniami, jako jednej z najgroźniejszych chorób zakaźnych człowieka o piorunującym przebiegu, prowadzącym do zgonu nawet w kilka godzin.

Przeciwwskazania: bezwzględnym przeciwwskazaniem jest reakcja anafilaktyczna po wcześniejszej dawce szczepionki, nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, ponadto ostre zakażenie, choroba przebiegająca z gorączką
Należy zachować szczególną ostrożność podczas podawania szczepionki u pacjentów z trombocytopenią lub innymi zaburzeniami krzepnięcia.

Działania niepożądane: zaczerwienienie, wrażliwość na dotyk, ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, bóle kończyn u starszych dzieci, ból głowy, płacz i drażliwość u niemowląt i dzieci raczkujących, wymioty, nudności, biegunkę i utratę apetytu u niemowląt
rzadko: gorączka, utrata apetytu, wymioty, nudności, biegunka u dzieci, bóle mięśni u dzieci starszych i dorosłych, bóle kończyn u małych dzieci
bardzo rzadko: zaburzenia ze strony układu immunologicznego, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, reakcja anafilaktyczna, reakcje nadwrażliwości (skurcz oskrzeli, obrzęk twarzy, obrzęk naczynioruchowy)
zaburzenia ze strony układu nerwowego: zawroty głowy, drgawki, w tym gorączkowe, omdlenia, niedoczulica lub parestezja oraz hipotonia u niemowląt
zaburzenia ze strony układu pokarmowego: wymioty i nudności oraz zaburzenia skórne w postaci wysypki lub pokrzywki

Dodatkowe informacje: w przypadku wyraźnego ryzyka zakażenia ciąża nie powinna być przeciwwskazaniem do szczepienia, natomiast w okresie karmienia piersią szczepienie można przeprowadzić, gdy spodziewane korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla dziecka.

Informacje o chorobie: meningokoki

Typ szczepionki: białkowa (nieżywa)

Chroni przed: inwazyjną chorobą meningokokową (IChM) i jej powikłaniami, jako jednej z najgroźniejszych chorób zakaźnych człowieka o piorunującym przebiegu, prowadzącym do zgonu nawet w kilka godzin.

Przeciwwskazania: bezwzględnym przeciwwskazaniem jest reakcja anafilaktyczna po wcześniejszej dawce szczepionki, nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, ponadto ostre zakażenie, choroba przebiegająca z gorączką
Należy zachować szczególną ostrożność podczas podawania szczepionki u pacjentów z trombocytopenią lub innymi zaburzeniami krzepnięcia.

Działania niepożądane: zaczerwienienie, wrażliwość na dotyk, ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, bóle kończyn u starszych dzieci, ból głowy, płacz i drażliwość u niemowląt i dzieci raczkujących, wymioty, nudności, biegunkę i utratę apetytu u niemowląt
rzadko: gorączka, utrata apetytu, wymioty, nudności, biegunka u dzieci, bóle mięśni u dzieci starszych i dorosłych, bóle kończyn u małych dzieci
bardzo rzadko: zaburzenia ze strony układu immunologicznego, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, reakcja anafilaktyczna, reakcje nadwrażliwości (skurcz oskrzeli, obrzęk twarzy, obrzęk naczynioruchowy) zaburzenia ze strony układu nerwowego: zawroty głowy, drgawki, w tym gorączkowe, omdlenia, niedoczulica lub parestezja oraz hipotonia u niemowląt
zaburzenia ze strony układu pokarmowego: wymioty i nudności oraz zaburzenia skórne w postaci wysypki lub pokrzywki.
Szczepionka przeciw meningokokom grupy B podawana łącznie z innymi szczepionkami zwiększa ryzyko wystąpienia gorączki, dlatego zalecane jest jej podawanie w czasie oddzielnej wizyty szczepiennej.

Dodatkowe informacje: w przypadku wyraźnego ryzyka zakażenia ciąża nie powinna być przeciwwskazaniem do szczepienia, natomiast w okresie karmienia piersią szczepienie można przeprowadzić, gdy spodziewane korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla dziecka.

Informacje o chorobie: meningokoki

Typ szczepionki: oczyszczone, wirusopodobne cząstki wybranych typów wirusa (szczepionka nieżywa)

Chroni przed: zmianami przednowotworowymi narządów płciowych oraz nowotworami związanymi przyczynowo z wybranymi typami wirusa HPV (rak szyjki macicy, brodawek narządów płciowych, odbytu, krtani, migdałków, oskrzeli, przełyku)

Przeciwwskazania: dziewczęta poniżej 10 lat (z uwagi na brak danych bezpieczeństwa stosowania i immunogenności u pacjentek tej grupy wiekowej), ciąża (brak badań ukierunkowanych na podawanie szczepionki kobietom w ciąży), uczulenie na którykolwiek ze składników szczepionki, wysoka gorączka
Brak danych na temat stosowania szczepionki u osób z obniżoną odpornością, np. u pacjentek z HIV lub otrzymujących leki immunosupresyjne.

Działania niepożądane: często ból w miejscu wstrzyknięcia, zaczerwienienie, świąd, obrzęk, zmęczenie, ból głowy i mięśni
rzadko: zaburzenia ze strony układu pokarmowego (nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha), odczyny ze strony skóry (rumień, świąd pokrzywka, zawroty głowy i miejscowe zaburzenie czucia).
Objawy uboczne są krótkotrwałe i ustępują w ciągu 2-3 dni po szczepieniu.

Dodatkowe informacje:
- Szczepionka może być stosowana w okresie karmienia piersią wyłącznie, gdy potencjalne korzyści z jego stosowania przeważają nad potencjalnym ryzykiem
- Samorządy wielu miast, gmin i powiatów realizują programy zdrowotne dotyczące szczepień w ramach których można skorzystać z bezpłatnych szczepień zalecanych.

Aktualne informacje o programach zdrowotnych dotyczących szczepień, w tym zakresu szczepień, miejsca oraz osób objętych szczepieniami można znaleźć na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Informacje o chorobie: wirus brodawczaka ludzkiego

Typ szczepionki: inaktywowana (nieżywy wirus HAV)

Chroni przed: wirusowym zapaleniem wątroby typu A

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik szczepionki, reakcja anafilaktyczna po podaniu poprzedniej dawki szczepionki, ciężka choroba lub przesłanki, że może się ona rozwinąć, choroba przebiegająca z gorączką lub zaostrzenie choroby przewlekłej (wskazanie do przesunięcia szczepienia do czasu ustąpienia objawów i poprawy stanu zdrowia pacjenta)

Działania niepożądane: zaczerwienienie, obrzęk i bolesność w miejscu podania, ból głowy o niewielkim nasileniu, przejściowa gorączka, objawy ze strony układu pokarmowego

Dodatkowe informacje: W przypadku planowanej podróży szczepionkę optymalnie należy podać przynajmniej 2 tyg. przed wyjazdem, ponieważ przeciwciała wykrywane są 12-15 dni po podaniu pierwszej dawki szczepionki

Informacje o chorobie: wirusowe zapalenie wątroby typu A

Typ szczepionki: inaktywowana (zabity wirus kleszczowego zapalenia mózgu odmiany centralnoeuropejskiej)

Chroni przed: zachorowaniem na kleszczowe zapalenie mózgu, mogące pozostawiać trwałe ubytki neurologiczne (porażenia nerwów, zanik mięśni, uszkodzenie słuchu), zaburzenia psychiczne (najczęściej depresję, zaburzenia koncentracji, zaburzenia pamięci).

Przeciwwskazania: reakcja anafilaktyczna po wcześniejszej dawce szczepionki lub podaniu innej szczepionki, ostra choroba przebiegająca z gorączką, nasilona reakcja alergiczna na substancje pomocnicze wchodzące w skład szczepionki

Działania niepożądane: miejscowe: przemijający ból w miejscu wstrzyknięcia obrzęk, bolesność, zaczerwienienie
ogólne: przejściowy stan gorączkowy, ogólne osłabienie, objawy grypopodobne (najczęściej po pierwszej dawce szczepionki), bóle głowy lub mięśni, nudności, wymioty
rzadko: bóle mięśniowo-stawowe w okolicy karku, złe samopoczucie, drgawki

Dodatkowe informacje: odporność utrzymuje się co najmniej 3 lata, więc zalecane są dawki przypominające, które można przyjąć w dowolnym miesiącu roku (ich rolą jest wzmocnienie odporności na wirusa na kolejne lata, a nie ochrona przed zachorowaniem w danym sezonie wakacyjnym)

Informacje o chorobie: kleszczowe zapalenie mózgu

Typ szczepionki: inaktywowana (nieżywa)

Chronią przed: zachorowaniami na grypę, natomiast przede wszystkim zapobiegają powikłaniom pogrypowym, które mogą dotknąć wszystkich bez względu na wiek i pozostawić trwałe skutki do końca życia, a nawet zakończyć się zgonem.

Przeciwwskazania: anafilaktycznej nadwrażliwości na białko jaja kurzego i/lub antybiotyki aminoglikozydowe, używane w procesie produkcji i/lub inne składniki szczepionki, ostrych chorób przebiegających z gorączką, zespołu Guillain-Barré stwierdzonego w ciągu 6 tygodni od poprzedniego szczepienia przeciw grypie.

Działania niepożądane: zaczerwienienie, bolesność i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia (utrzymujące się do 2-3 dni), objawy grypopodobne (występują rzadziej i ustępują po kilku dniach), bardzo rzadko (poniżej 1%): ciężka reakcja alergiczna, zespół Guillaina – Barrégo

Dodatkowe informacje: Zespół Guillaina – Barrégo zdarza się 6-10 razy częściej w naturalnym przebiegu grypy niż po szczepieniu przeciw grypie.

Informacje o chorobie: grypa


Pod patronatem:


Wyeksportuj swój kalendarz


Wybierz najwygodniejszą dla siebie opcję używania stworzonego kalendarza.


Pobierz pliki


Plik pdf umożliwi Ci wydrukowanie Twojego kalendarza.

Plik csv, który możesz zaimportować do swojego kalendarza (Kalendarz Google, Outlook i inne). Dzięki temu nie zapomnisz o nadchodzących terminach szczepień.

Plik csv, który przechowuje wszystkie informacje podane przez Ciebie na stronie jakszczepic.pl. Chcąc wygenerować nowy kalendarz w przyszłości, po prostu załaduj ten plik, nie musisz wypełniać wszystkich danych ponownie.


Wyślij wszystkie pliki kalendarza


Chcesz otrzymać wszystkie 3 powyższe pliki na Twojego e-maila?

Podaj swój adres, wyślemy je tam.


O nas


Szczepienie według oficjalnego kalendarza szczepień nie zawsze jest możliwe. Drobne infekcje, podróże, pobyt w innym kraju lub pominięte dawki sprawiają, że zaledwie 9% dzieci otrzymuje wszystkie szczepienia w rekomendowanych terminach. Pominięcie lub zbyt późne podanie dawki szczepionki sprawia, że nie można już kontynuować szczepień według oficjalnego kalendarza. W takiej sytuacji konieczne jest stworzenie indywidualnego kalendarza szczepień, aby utrzymać pełne bezpieczeństwo i skuteczność szczepień.

Jego rozpisanie przez lekarza musi uwzględniać zarówno swoiste uwarunkowania danego preparatu, jak również interakcje z pozostałymi szczepionkami. Uzupełnianie brakujących szczepień jest skomplikowanym procesem, wymagającym dużych nakładów czasu i znajomości charakterystyk wszystkich dostępnych na rynku produktów, a więc trudny do realizacji w warunkach ambulatoryjnych.

Dlatego powstało jakszczepic.pl, które upraszcza ten proces, pozwalając wygenerować automatycznie indywidualny kalendarz szczepień zgodny z najnowszymi wytycznymi w niecałą minutę. Dla zdrowia naszych dzieci.


Pod patronatem:Nagrody:


Skontaktuj się z namiJeśli masz pytania lub sugestie dotyczące strony jakszczepic.pl napisz do nas na adres

kontakt@jakszczepic.pl